Location,Almere
0031-619837444
ra_popal@hotmail.com

Geschiedenis

Geschiedenis

Het oorspronkelijk lied van de kanarievogel heeft in de loop der jaren, onder invloed van diverse kwekers zijn oervorm verloren en is door deze mensen in een prachtig kunstgezang herschapen.

Toen de wilde kanarie door portugese zeevaarders werd meegenomen om in hun land te verkopen, hebben deze zeelieden nimmer kunnen vermoeden welk een grote toekomst dat kleine vogeltje tegemoet ging. De overlevering wil dat een met kanarievogels beladen schip in de middellandse zee schipbreuk leed en dat men besloot de vogels de vrijheid te geven om ze voor de verdrinkingsdood te redden. Op die manier zouden de kanaries in Italië terecht zijn gekomen.

Het zijn echter de Duitsers geweest die de grote eer toekomt de mogelijkheden van de zang in die volgels te hebben ondekt. Zij hebben de zang verder verbeterd. Zij weder geconfrontreerd met het sterke nabootsingstalent van de kanaries en kwamen daaraan tegemoet door en zogenaamd zangorgel te construeren. In oude kanariewerkjes wordt ook wel vermeld dat de menselijke stem werd ingezet om de vogels bepaalde strofen aan te leren zei het dat men op instrumentjes de vogels een wijsje voorfloot, zei het dat men zelf de vogels voorvloot. Ook wildzang wordt genoemd onder de middelen, waarmee de pioniers gedracht zouden hebben hun lievelingen bepaalde strofen aan te leren.

In het midden van de vorige eeuw kon men op alle wegen in Europa vogelhandelaren ontmoeten met op hun rug een grote mand, waarin vele kleine kooitjes met kanaries.

De plaatsen waar de kanaries gekweekt werden en die een lange tijd een bekende klank hebben gehad zijn onder andere, Imst en St Andreasburg in de Harz gebied van Duitsland.

De eerste harzers kanaries waren qua klank harder, waterig en kloekende. Later werd door de wereld beroemde Truthe, Seifert en Volkmann hier verandering in gebracht. Zij hebben ervoor gezorgd dat de klank van de kanarie zachter en meer rollend werd.


De harzers-edelroller kanarie

De harzerszangkanarie is een vogel met de kleuren geel, groengeel en groen. De kleur van de kanarie speelt geen rol bij het zingen. Het is een vogel waarvan alleen het mannetje heel mooi kan zingen. De harzer werd uitsluitend gekweekt op schoonheid en zuiverheid van de zang. Het mannetje van de harzerzangkanarie zingt in hoofdzaak zachte roltoeren met dichte snavel en dat kunnen ze heel lang aanhouden. De zang van de harzerzangkanarie is diep en zuiver.